2022 Rugpjūčio 20 d. 05:40:38

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Pagrindinis

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. Aukštasis universitetinis arba aukštesnysis įgytas iki 2009 metų, ar  specialus vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija.

2. Baigta muzikos  mokytojų rengimo programa.

3. IKT kompetencija;

4. Kūrybiškumas, puikūs bendravimo įgūdžiai su mokyklinio amžiaus vaikais bei jų tėveliais.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus iki rugpjūčio26 d.15 val.:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Gyvenimo aprašymą.
  5. Galima teikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Kontaktinė informacija:

Dokumentai priimami Mokyklos raštinėje (Stoties g.7, Smalininkai) nuo 8.00 iki 15.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu: smalininkm@gmail. com su nuoroda „Muzikos mokytojo atrankai“. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.

Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

Apie atrankos laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai.

Telefonas pasiteirauti 868670807

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai