2023 Rugsėjo 28 d. 00:22:05

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

MOKINIŲ KOMITETAS:

 5 KL.   –  EMA BAUŽAITĖ

           EIMANTAS ŠIMAITIS  

 6 KL.   –  LUKNĖ KUNIAUSKAITĖ

       – NOJUS VERETINSKAS

 7 KL.   – URTĖ GUSTAITĖ

             -VILTĖ DARAŠKEVIČIŪTĖ

                                                        

       8 KL.   – MILDA BERTAŠIŪTĖ

              - PATRICIJA BABILIŪTĖ

 9 KL.   – MANFREDAS PETROŠIUS

              - ALEKSAS JUKNIUS

10    KL.  - PAULA ANTANAITYTĖ

               -JORIS GAILIUS

KAS MES?

Aktyviausių mokyklos mokinių bendruomenė, kurią sudaro 5-10 klasių atstovai.

KO SIEKIAME?

Vienyti mokyklos mokinius bendrai veiklai, kurti draugišką aplinką, ugdyti toleranciją bei pasitikėjimu grįstus mokinių ir mokytojų tarpusavio santykius.

KĄ DAROME?

  • Veikiame visų mokyklos mokinių vardu.
  • Padedame organizuoti mokyklos renginius ir juose dalyvaujame.
  • Priimame ir svarstome mokyklos mokinių pasiūlymus, pageidavimus.
  • Dalyvaujame vykdant prevencines programas bei akcijas.
  • Teikiame pasiūlymus popamokinės veiklos organizavimui.

Deleguoti nariai atstovaujame mokyklos taryboje.

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai