2020 Spalio 30 d. 03:10:32

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

z 024 mokyt 17

Mokykloje dirba:

Edita Gylienė – mokytoja metodininkė; dėstomas dalykas – lietuvių kalba, 8 kl. vadovė.

Irina Pukėnienė – vyr. mokytoja; dėstomas dalykas - rusų kalba.

Margarita Balaševičienė – mokytoja metodininkė; dėstomas dalykas – vokiečių kalba.

Marijus Matukaitis – vyr. mokytojas, inžinierius-programuotojas; dėstomas dalykas – matematika, informacinės technologijos.

Virgilijus Pinaitis - vyr. mokytojas; dėstomas dalykas – istorija.

Žiedūna Klimaitienė - vyr. mokytoja; dėstomas dalykas – fizika, žmogaus sauga.

Vida Reinolcaitė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė; dėstomas dalykas – geografija, gamta.

Jolita Štrimienė - vyr. mokytoja; dėstomas dalykas – chemija, biologija, dorinis ugdymas (tikyba), 6/7 kl. vadovė.

Irena Petkevičienė - vyr. mokytoja; dėstomas dalykas – muzika.

Vygaila Štulas – vyr. mokytojas; dėstomas dalykas – technologijos.

Karolis Vančys - vyr. mokytojas; dėstomas dalykas - fizinis ugdymas.

Virginija Radvilaitė - pradinių klasių mokytoja, 3 klasės mokytoja.

Vida Povilauskienė -  vyr. mokytoja; dėstomas dalykas – technologijos, dorinis ugdymas (etika),

9 klasės vadovė.

Juozas Budzinauskas - vyr. mokytojas; dėstomas dalykas – dailė.

Irena Bialoglovienė - vyr. pradinių klasių mokytoja, 4  klasės mokytoja.

Eglė Sprainaitienė - vyr. pradinių klasių mokytoja, 1/2 klasės mokytoja.

Milda Liuokaitienė - vyr. mokytoja; dėstomas dalykas - anglų kalba, 5 kl. vadovė.

Ieva Janauskaitė –mokytoja; dėstomas dalykas – choreografija.

Lina Jasiulienė - mokytojos padėjėja.

Milena Kondrotaitė- mokytojos padėjėja.

Reda Armonaitienė – logopedė.

Aušra Mockienė - spec. pedagogė.

Inga Pranskaitienė- soc. pedagogė.

Žaneta Gribauskienė - direktoriaus pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Rūta Šniokaitienė - ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja.

Ginta Rimašauskienė - ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja.

Milda Gydaitienė - ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja.

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Sveikatiada

Nerūkysiu

ŠMM

Perspėjimo sistema