2020 Rugpjūčio 6 d. 03:43:17

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

z 024 mokyt 17

Mokykloje dirba:

Edita Gylienė – mokytoja metodininkė; dėstomas dalykas – lietuvių kalba, 7 kl. vadovė.

Rūta Čiuplienė– mokytoja metodininkė; dėstomas dalykas – lietuvių kalba.

Irina Pukėnienė – vyr. mokytoja; dėstomas dalykas - rusų kalba.

Margarita Balaševičienė – mokytoja metodininkė; dėstomas dalykas – vokiečių kalba.

Marijus Matukaitis – vyr. mokytojas, inžinierius-programuotojas; dėstomas dalykas – matematika, informacinės technologijos.

Virgilijus Pinaitis - vyr. mokytojas; dėstomas dalykas – istorija.

Žiedūna Klimaitienė - vyr. mokytoja; dėstomas dalykas – fizika, ekonomika, žmogaus sauga.

Vida Reinolcaitė - mokytoja metodininkė; dėstomas dalykas – geografija, gamta.

Jolita Štrimienė - vyr. mokytoja; dėstomas dalykas – chemija, biologija, dorinis ugdymas (tikyba), 5/6 kl. vadovė.

Irena Petkevičienė - vyr. mokytoja; dėstomas dalykas – muzika.

Vygaila Štulas – vyr. mokytojas; dėstomas dalykas – technologijos.

Karolis Vančys - vyr. mokytojas; dėstomas dalykas - kūno kultūra.

Virginija Radvilaitė - pradinių klasių mokytoja, 2 klasės mokytoja.

Rasa Domeikienė – soc.pedagogė, 10 klasės vadovė.

Vida Povilauskienė -  vyr. mokytoja; dėstomas dalykas – technologijos, dorinis ugdymas (etika), 8 klasės vadovė.

Juozas Budzinauskas - vyr. mokytojas; dėstomas dalykas – dailė.

Alina Petravičienė – pradinių klasių mokytoja, 1 klasės mokytoja.

Irena Bialoglovienė - vyr. pradinių klasių mokytoja, 3 klasės mokytoja.

Eglė Sprainaitienė - vyr. pradinių klasių mokytoja, 4 klasės mokytoja.

Milda Liuokaitienė - vyr. mokytoja; dėstomas dalykas - anglų kalba.

Ieva Janauskaitė mokytoja; dėstomas dalykas – choreografija.

Indrė Kavaliauskienė - mokytojos padėjėja.

Angelė Grabauskienė - mokytojos padėjėja.

Reda Armonaitienė – logopedė.

Aušra Mockienė - spec. pedagogė.

Žaneta Gribauskienė - direktoriaus pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Rūta Šniokaitienė - ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja.

Ginta Rimašauskienė - ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja.

Milda Gydaitienė - ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja.

Larisa Budraitienė - ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja.

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Sveikatiada

Nerūkysiu

ŠMM

Perspėjimo sistema