2019 Rugpjūčio 25 d. 22:53:48

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

z 024 mokyt 17

Mokykloje dirba:

Edita Gylienė – mokytoja metodininkė; dėstomas dalykas – lietuvių kalba, 5 ir 6 kl. vadovė.

Rūta Čiuplienė  mokytoja metodininkė; dėstomas dalykas – lietuvių kalba.

Irina Pukėnienė –vyr. mokytoja; dėstomas dalykas - rusų kalba.

Margarita Balaševičienė– mokytoja metodininkė; dėstomas dalykas – vokiečių kalba.

Marijus Matukaitis –vyr. mokytojas, inžinierius-programuotojas; dėstomas dalykas – matematika, informacinės technologijos.

Virgilijus Pinaitis - vyr. mokytojas; dėstomas dalykas – istorija.

Žiedūna Klimaitienė - vyr. mokytoja; dėstomas dalykas – fizika, ekonomika, žmogaus sauga.

Vida Reinolcaitė - mokytoja metodininkė; dėstomas dalykas – geografija, gamta, 10 klasės vadovė.

Jolita Štrimienė - vyr. mokytoja; dėstomas dalykas – chemija, biologija, dorinis ugdymas (tikyba), skautų vadovė, 8 kl. vadovė.

Irena Petkevičienė - vyr. mokytoja; dėstomas dalykas – muzika, 10 kl. vadovė.

Vygaila Štulas vyr. mokytojas; dėstomas dalykas – technologijos.

Karolis Vančys - vyr. mokytojas; dėstomas dalykas - kūno kultūra, įvairių sporto būrelių vadovas.

Virginija Radvilaitė - pradinių klasių mokytoja, 1 klasės mokytoja.

Rasa Domeikienė– soc. pedagogė, 9 klasės vadovė.

Vida Povilauskienė - vyr. mokytoja; dėstomas dalykas – technologijos, dorinis ugdymas (etika), 7 klasės vadovė.

Juozas Budzinauskas - vyr. mokytojas; dėstomas dalykas – dailė.

Laimutė Matukaitienė - pradinių klasių mokytoja metodininkė, 4 klasės mokytoja.

Irena Bialoglovienė - vyr. pradinių klasių mokytoja, 2 klasių mokytoja.

Eglė Sprainaitienė - vyr. pradinių klasių mokytoja, 3 klasės mokytoja.

Milda Liuokaitienė - vyr. mokytoja; dėstomas dalykas - anglų kalba.

Aldona Milkaitienė - bibliotekininkė.

Ieva Janauskaitė- mokytoja; dėstomas dalykas – choreografija.

Angelė Grabauskienė - mokytojo padėjėja.

Reda Armonaitienė– vyr. mokytoja; logopedė.

Aušra Mockienė - spec. pedagogė.

Ginta Rimašauskienė – ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja.

Rūta Šniokaitienė –ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Žaneta Gribauskienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Milda Gydaitienė  – ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja.

Larisa Budraitienė – ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja.

 

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Sveikatiada

ŠMM

Perspėjimo sistema