2023 Rugsėjo 28 d. 00:16:43

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

MOKYKLOJE DIRBA:

Edita Gylienė – mokytoja metodininkė; dėstomas dalykas – lietuvių kalba, 10 kl. vadovė.

Irina Pukėnienė – vyr. mokytoja; dėstomas dalykas - rusų kalba, 6 kl. vadovė,  mokytojos padėjėja.

Margarita Balaševičienė – mokytoja metodininkė; dėstomas dalykas – vokiečių kalba.

Marijus Matukaitis – mokytojas metodininkas, inžinierius-programuotojas; dėstomas dalykas – matematika, informacinės technologijos.

Eglė Gečaitė - vyr. mokytoja; dėstomas dalykas – istorija.

Žiedūna Klimaitienė - vyr. mokytoja; dėstomas dalykas – fizika, ekonomika, žmogaus sauga.

Vida Reinolcaitė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė; dėstomas dalykas – geografija.

Jolita Štrimienė - vyr. mokytoja; dėstomas dalykas – chemija, biologija, dorinis ugdymas (tikyba), gamta, 8 kl. vadovė.

Laurynas Antanaitis - vyr. mokytojas; dėstomas dalykas – muzika.

Vygaila Štulas – vyr. mokytojas; dėstomas dalykas – technologijos.

Karolis Vančys - vyr. mokytojas; dėstomas dalykas - fizinis ugdymas.

Virginija Radvilaitė- Polockienė - pradinių klasių mokytoja, 1 klasės mokytoja.

Vida Povilauskienė -  vyr. mokytoja; dėstomas dalykas – technologijos, dorinis ugdymas (etika),

5 klasės vadovė.

Juozas Budzinauskas - vyr. mokytojas; dėstomas dalykas – dailė.

Laimutė Matukaitienė - mokytoja metodininkė;  pradinių klasių mokytoja, 3  klasės mokytoja       ( pagrindiniai mokomieji dalykai).

Virginija Pinaitienė - vyr. pradinių klasių mokytoja, 2/3 klasių mokytoja

Eglė Sprainaitienė - vyr. pradinių klasių mokytoja, 4 klasės mokytoja.

Milda Liuokaitienė - vyr. mokytoja; dėstomas dalykas - anglų kalba, 7 kl. vadovė.

Ieva Janauskaitė –mokytoja; dėstomas dalykas – choreografija.

Lina Jasiulienė - mokytojos padėjėja.

Milena Kondrotaitė- mokytojos padėjėja.

Reda Armonaitienė – logopedė.

Aušra Mockienė - spec. pedagogė.

Valda Kravčenkienė - soc. pedagogė.

Žaneta Gribauskienė - direktoriaus pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Rūta Šniokaitienė - ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja.

Ginta Rimašauskienė - ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja.

Julija Navickienė - ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai