2020 Sausio 20 d. 14:21:21

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Mokinių poreikiams tenkinti, skirtų valandų tvarkaraštis (konsultacijos)

2019 - 2020 m. m. I pusm.

 

Pirmadienis

4 p.-3 kl. mokyt. I. Bialoglovienė

6p. - lietuvių kalba - mokyt. E. Gylienė

7p.  - fizika - mokyt. Ž. Klimaitienė

7p. - biologija - mokyt. J. Štrimienė

7p.  - anglų kalba - mokyt. M. Liuokaitienė

7p. - matematika - mokyt. M. Matukaitis

Antradienis

6p.- 4 kl.- mokyt. E. Sprainaitienė

6p. - 2 kl. - mokyt. V. Radvilaitė

6p. - anglų k. (pradinės kl.) - mokyt. M. Liuokaitienė

7p. - lietuvių kalba - mokyt. E. Gylienė

7p.  - anglų kalba - mokyt. M. Liuokaitienė

7p. - gamta/geografija - mokyt. V. Reinolcaitė

7p. - lietuvių kalba - mokyt. R. Čiuplienė

7p. - matematika - mokyt. M. Matukaitis

Trečiadienis

5p. -1 kl. - mokyt. A. Petravičienė

8p. - rusų kalba - mokyt. I. Pukėnienė

8 p. - vokiečių k. - mokyt. M. Balaševičienė

Ketvirtadienis

6p. - istorija - mokyt. V. Pinaitis

7p. - gamta/geografija - mokyt. V. Reinolcaitė

7 p. - chemija - mokyt. J. Štrimienė

Penktadienis

7p. - istorija - mokyt. V. Pinaitis

Pastabos

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Sveikatiada

ŠMM

Perspėjimo sistema