2019 Lapkričio 12 d. 08:06:22

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Projektas

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

projekt

Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto vykdytojas yra Švietimo aprūpinimo centras.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos veiklos apima gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimą bei gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimą. Daugiau informacijos galite rasti projekto svetainėje „Vedlys“ adresu: http://www.vedlys.smm.lt

                      Gamtos ir technologinių mokslų priemonės jau pasiekė mūsų mokyklą. Mokytojai susipažino su projekto svetainėje pateikta metodine medžiaga, pamokų veiklų aprašais. Džiaugiamės gautomis priemonėmis, kurios praturtina gamtos ir technologijų mokslų pamokas.Naudodami šias priemones pamokose, galime daugiau dėmesio skirti gyvosios gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui kasdieniame gyvenime. Mokiniams dirbti su naujomis priemonėmis patogiau, nes gauna tikslesnius duomenis, pamoka vaizdesnė. Praktinę veiklą galima vykdyti ne tik kabinete, bet ir mokyklos teritorijoje. Gamtos mokslų pamokos vis dažniau persikelia į netradicines erdves.

Pažiūrėkime kaip sekėsi: pradinukaivyresnieji.

Parengė: V. Reinolcaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Sveikatiada

ŠMM

Perspėjimo sistema