2021 Spalio 24 d. 03:17:29

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

SMALININKŲ LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA   

DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE IR KONKURSUOSE 2019 M.

projektai

KNEIPO TAKAS – “EŽIO TAKAS” MOKYKLOJE

            Sveikatinimas sustiprina visą organizmą, grūdina kūną ir sielą, stiprina imuninę sistemą. Tai – unikali sveikatos filosofija, kurią 19 a. sukūrė ir ištobulino vokiečių dvasininkas Sebastianas Kneipas. Holistinis sveikatos gerinimas pagal Sebastianą Kneipą remiasi 5 elementų sistema: vandens terapija, judėjimo terapija, vaistažolių terapija, harmonijos terapija, sveika mityba. Kai vaikščiojama basomis įvairiais paviršiais, pėdose spaudžiami esantys aktyvūs taškai, kurie tiesiogiai siejasi su kūne esančiais organais. Aktyvinama centrinė nervų sistema – tai ramina, atpalaiduoja. Aštresnių paviršių spaudimo jėga labiau veikia širdies kraujagyslių sistemą, ją stimuliuoja, aktyvina organizmą.

            Suprasdami judėjimo terapijos svarbą sveikatai, nusprendėme dalyvauti sveikatinimo projektų konkurse. Pateikėme projektą “Ežio takas”. Tiesa, projektą rengė buvę mūsų dešimtokai ir pavadinimą tokį sugalvojo. Ir pasisekė! Gavę finansavimą, pagal į mokyklą vedantį taką, įsirengėme Kneipo – pojūčių terapijos taką vaikščiojimui basomis per įvairias gamtines medžiagas. Projekto įgyvendinimui buvo sutelkta visa mokyklos bendruomenė: mokytojai, aptarnaujantis personalas, mokiniai ir jų tėvai. Mokiniai projektavo tako dizainą, pasirūpino natūraliomis medžiagomis įvairių zonų paviršiaus dangai, padedami Ekologinio ugdymo centro jaunimo ruošė kūrybines užduotis atskiroms stotelių zonoms. Mokiniams taką įrengti padėjo mokytojai, mokyklos aptarnaujantis personalas, seniūnijos darbuotojai.

            Ateityje numatome tęsti sveikatinimo veiklą pagal Sebastiano Kneipo sukurtą holistinį sveikatos gerinimo modelį ir įvairių kitų funkcionalių ir aplinką puošiančių bei edukacinių erdvių kūrimą. Didesnį dėmesį skirsime sveikai mitybai. O gal ir vaistažolių darželį įrengsime?

            Pojūčių terapijos taką įsirengė ir darželio bendruomenė. Tiesa, jų takas – darželio koridoriuje. Čia mažieji ugdytiniai Kneipo taku gali naudotis ištisus metus.

            Tikime, kad, taikant S. Kneipo sveikatinimo elementus, būsime sveikesni, bus geresnė medžiagų apykaita, stipresnė imuninė sistema.

Projekto koordinatorė

Projektas

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

projekt

Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto vykdytojas yra Švietimo aprūpinimo centras.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos veiklos apima gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimą bei gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimą. Daugiau informacijos galite rasti projekto svetainėje „Vedlys“ adresu: http://www.vedlys.smm.lt

                      Gamtos ir technologinių mokslų priemonės jau pasiekė mūsų mokyklą. Mokytojai susipažino su projekto svetainėje pateikta metodine medžiaga, pamokų veiklų aprašais. Džiaugiamės gautomis priemonėmis, kurios praturtina gamtos ir technologijų mokslų pamokas.Naudodami šias priemones pamokose, galime daugiau dėmesio skirti gyvosios gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui kasdieniame gyvenime. Mokiniams dirbti su naujomis priemonėmis patogiau, nes gauna tikslesnius duomenis, pamoka vaizdesnė. Praktinę veiklą galima vykdyti ne tik kabinete, bet ir mokyklos teritorijoje. Gamtos mokslų pamokos vis dažniau persikelia į netradicines erdves.

Pažiūrėkime kaip sekėsi: pradinukaivyresnieji.

Parengė: V. Reinolcaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai