2020 Rugsėjo 30 d. 17:55:41

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Administracijos informacija
2020 m. gegužės 19 d.
Smalininkai

2019/2020 m.m. ugdymo procesas baigiamas:

1. I-IV klasėse 2020m. birželio 4 d. (iki gegužės 29d. ugdymo procesas vykdomas
nuotoliniu būdu).
2. V-X klasėse 2020m. birželio 18 d. (iki birželio 12d. ugdymo procesas vykdomas
nuotoliniu būdu.
3. Baigus ugdymo procesą nuotoliniu būdu, ugdymo procesas tęsiamas įprastai (mokykloje),
kurio metu vyks konsultacijos, mokinių atsiskaitymai už namų darbų neatliktas užduotis,
mokiniams, turintiems neigiamus įvertinimus, skiriami papildomi darbai. Su mokiniais bus
aptariamos nuotolinio mokymo(si) sėkmės ir problemos.

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Sveikatiada

Nerūkysiu

ŠMM

Perspėjimo sistema