2022 Rugpjūčio 20 d. 05:13:02

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Mokslo metų užbaigimo šventė  ,, Labas vasarėle, sudie mokyklėle“

Atostogos..! Nuostabus žodis po ilgų ir nelengvų mokslo metų… Ypač ketvirtokams… Pirmosios mokymosi pakopos pabaiga!

Birželio 7 dieną Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinėje mokykloje  tvyrojo pakili nuotaika. nes pradinių klasių mokiniai baigė mokslo metus, o ketvirtokai palydėti į penktą klasę. Renginys, kurį vedė trečiokai Rasa  ir Majus, prasidėjo gražiu eilėraščiu. Sveikinimus ketvirtokams skyrė pirmokai, antrokai ir trečiokai. Deklamavo eiles,  dovanojo  savo sukurtus darbelius. Ketvirtokai dainuodami ir šokdami prisiminė savo ketverius metus mokykloje  ir atsisveikino su vaikyste.

Sveikinimo žodžius mokiniams tarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Po gražių sveikinimų, pažymėjimų įteikimo, linksmai visi tarė:,, Labas, vasarėle, mokslo metai užbaigti, į klases grįšim rugsėjį pailsėję, dideli”.                      

Mokytoja Virginija Radvilaitė

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai