2020 Gegužės 28 d. 11:36:16

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Skautų žygis ,,Nemuno vingiais“

                      Tradiciškai ,,Nemuno“ draugovės skautai naujųjų metų sezoną pradeda žygiu. Kraštas, kuriame gyvename, yra turtingas gamtiniais kraštovaizdžiais ir iškylavimui tinkamomis vietomis. Todėl ir žygiai savame kašte nepabosta, kasmet atrandant ir senus, ir naujus takus.

                      Sueigos dalyviai – skautai senbuviai, dabar jau gimnazistai, L.Meškaitytės pagrindinės mokyklos skautai ir visas būrys jaunesniųjų esamų ir būsimų skautukų, skautiškoje programoje vadinamų vilkiukais, susirinko antrąjį rugsėjo šeštadienį. Veikla, kaip visada, remiasi skautišku metodu – moksleiviai turi skiltis, kurioms vadovauja labiau patyrę skautai, patys vyriausi koordinuoja visą veiklą, o jaunesnieji mokosi klausytis ir užduotis siekiaatlikti linksmai bei kūrybiškai. Žygio metu buvo ieškoma naudingų ir gražių daiktų, kuriuos skiltys pristatė vidudienio laužo programoje, žaidė prisistatymo ir miklumo reikalaujančius žaidimus ir, aišku, strateginius ,,Bitės ir širšės“, bei ,,Knygnešių“ žaidimus.

                      Pietums buvo gaminamas karštas patiekalas – laužo ugnyje kepamos dešrelės bei skrudintas desertas – zefyrai. Tad reikėjo patiems gamintis iešmus ir sumaniai parinkti vietą lauže – kad iškeptų, kad nesudegtų, kad nenukristų.

                      Visokių sunkumų patyrėme šioje sueigoje – ir ašarų dėl prarastos ,,gyvybės“, ir nutrintų kulnų, ir įpjautų pirštų, ir nubrozdintų žandų, ir sudegusių dešrelių, ir eiti nebenorinčių kojų. Tačiau geranoriška brolių ir sesių laikysena stiprino ir gelbėjo, tad buvimo kartu džiaugsmas švietė ir šildė kaip ta rudeninė saulė, vydama visus debesis ir padovanodama dar vieną šiltą, lyg vasara, dieną.

                      Naujas skautavimo sezonas skelbiamas atidarytu! Iki kitų susitikimų!

Įspūdžiais ir mintimis pasidalino skautų vadovė Jolita Štrimienė

Nuotraukos

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Sveikatiada

Nerūkysiu

ŠMM

Perspėjimo sistema