2019 Sausio 23 d. 01:07:40

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

JURBARKO RAJONO SMALININKŲ LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA

2019 m. SAUSIO MĖNESIO RENGINIAI

DATA RENGINIO PAVADINIMAS LAIKAS ATSAKINGI
03 Mokytojų susirinkimas „Sausio mėnesio veikla, gruodžio mėn. veiklos analizė, Metinio veiklos plano rengimas: pasiūlymai ir galimybės, darbo tvarkos taisyklių pakeitimų aptarimas, mokyklos veiklos įsivertinimo analizė, mokinių signalinių pusmečių aptarimas“ 14.30 Direktorius
I - II sav. Pradinių klasių mokinių piešinių paroda "Žiemos atostogų įspūdžiai" Pradinių klasių mokytojos
07 Trijų karalių šventė: Edukacinis atsisveikinimas su Kalėdų eglutėmis 12.00 Kultūros centro darbuotojai, pradinių klasių, priešmokyklinės ir ikimokyklinės grupės mokytojos
11 Sausio 13 – osios minėjimas:
  1. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“;
  2. Pilietiškumo pamoka 1-10.

7.45 - 8.10

Pamokų metu

V. Pinaitis, klasių vadovės, klasių mokytojos

13 Dalyvavimas Šv. Mišiose Smalininkų bažnyčioje ir žvakučių uždegime prie "Varpo" 10.00 Klasių vadovės
17

Mokyklos tarybos posėdis:

1. Metinio mokyklos veiklos plano aptarimas.

  Direktorius
II sav.

Sezoninio gripo profilaktika: paskaitos mokiniams apie asmens higieną, priemones išvengti susirgimo gripu

Klasių valandėlių metu

Sveikatos priežiūros specialistė

D. Kriščiūnienė

II sav.

Biologijos olimpiada 7-10 kl.

Pamokų metu J. Štrimienė
III sav. Edukacinė pamoka "Senovinės technikos muziejuje" Pamokų metu I. Bialoglovienė
III sav. Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos paminėjimas Istorijos pamokų metu V. Pinaitis
Mėn. eigoje

Paroda bibliotekoje, skirta Sausio 13-osios įvykiams paminėti

A. Milkaitienė
Mėn. eigoje Stalo teniso varžybos Po pamokų J. Štrimienė
Mėn. eigoje

Dalyvavimas "Sveikatiados" renginiuose

V. Reinolcaitė
Mėn. eigoje

Anglų kalbos vertėjų konkursas „Tavo žvilgsnis“

Pamokų metu M. Liuokaitienė

 

VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

 

11 d.

Mėn. eigoje

Mėn. eigoje

Mėn. eigoje

Mėn. eigoje

Pokalbis "Sausio 13-osios atminimui"

Akcija „Palesinkime paukštelius“

Popietė su PU grupės tėveliais "Augu sveikas ir stiprus"

Foto darbų paroda "Žiemos stebuklai"

Dalyvavimas respublikiniame plenere "Sniego karalystė 2019"

PU, IU grupių   mokytojos

PU, IU grupių mokytojos

PU grupės mokytoja Ž. Gribauskienė

PU grupės mokytoja Ž. Gribauskienė

IU grupės mokytoja R. Šniokaitienė, PU mokytoja Ž. Gribauskienė

03

METODINĖS GRUPĖS VEIKLA

Metinio mokyklos veiklos plano rengimas

13.00

Pavaduotoja ugdymui, grupių auklėtojos

Mėn. eigoje

UGDOMOJO DARBO PRIEŽIŪRA

Higienos normų vykdymas.

Pavaduotoja ugdymui

Dabar naršo

Dabar svetainėje 54 svečiai (-ių) ir narių nėra

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Sveikatiada

ŠMM

Perspėjimo sistema