2018 Vasario 19 d. 15:26:44

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

JURBARKO RAJONO SMALININKŲ LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

2018 M. VASARIO MĖNESIO RENGINIAI

 

DATA RENGINIO PAVADINIMAS LAIKAS ATSAKINGI
02.01 Dalyvavimas rajoniniame renginyje „Mąstau, vadinasi esu“ G. Martišienė
02.05 Mokytojų tarybos posėdis 14 val. Direktorius
02.05 Paroda ,skirta S. Gedos 75-osioms gimimo metinėms paminėti A. Milkaitienė
02.08 Visuotinis tėvų susirinkimas 17 val. Direktorius
02.10 Dalyvavimas Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto  KC Smalininkų skyriaus renginyje „Šiupinio vakaras“ 18 val.
02.12 Dalyvavimas konferencijoje Jurbarko kultūros centre „Šimtas priežasčių mylėti Lietuvą“ V. Pinaitis
02.13 Užgavėnių šventė 12 val.

 R. Domeikienė

V. Povilauskienė

02.13 Pedagoginis tėvų švietimas „Pozityvi tėvystė“ 17,30 Klasių vadovai
02.16 Vasario 16-sios minėjimas.         16 val. I.Petkevičienė
02.16 Paroda „Eilės Lietuvai“ A. Milkaitienė
02.19 Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas „ Kokia yra kokybiška klasės valandėlė?“        11 val. V. Reinolcaitė
02.IV sav. Geografijos olimpiada V. Reinolcaitė
                              VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS
 02.13

    Rytmetis: ,,Žiema,  žiema  bėk iš kiemo“

Ikimokyklinio  ir  priešmo-

 kyklinio  ugdymo pedago-

 gės, muz.ugdymo pedag. 

02.14

    Šventinis  rytmetis  skirtas  Lietuvos  nepriklauso mybės  100 – čiui  paminėti

   

Ikimokyklinio  ir  priešmo-

 kyklinio  ugdymo pedago-

 gės, muz.ugdymo pedag. 

Mėn.

eigoje

METODINĖS  GRUPĖS  VEIKLA

Sveikatos  savaitė: ,,Augsiu  sveikas  ir saugus“

  

Auklėtoja R.Šniokaitienė

Mėn. eigoje

UGDOMOSIOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 Priešmokyklinio  ugdymo  grupės  pedagoginio  proceso  organizavimas

Pavaduotoja ikimok.  ugdymui

 

Dabar naršo

Dabar svetainėje 17 svečiai (-ių) ir narių nėra

ES Struktūrinė parama

ŠMM

Perspėjimo sistema