2018 Rugsėjo 25 d. 12:09:28

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

JURBARKO RAJONO SMALININKŲ LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA

2018 m. GEGUŽĖS MĖNESIO RENGINIAI

DATA RENGINIO PAVADINIMAS LAIKAS ATSAKINGI
02-07 Dalyvavimas NMPP, dalyvauja 2,4  kl. 9,00 V. Reinolcaitė
03 Koncertas, skirtas Motinos dienai 16,00 I. Petkevičienė
III sav. Abėcėlės šventė I. Bialoglovienė
21 Klasių vadovų susirinkimas „Mokinio individualios pažangos stebėjimo modelio aptarimas“ 14,30 V. Reinolcaitė
22 Priešmokyklinio ugdymo rezultatų aptarimas, ugdytinių pasirengimas mokyklai Po pamokų Ž. Grybauskienė, pradinių klasių mokyt.
24 Visuotinis mokinių tėvų susirinkimas 18,00 Direktorius
25 Visuotinis mokyklos mokinių susirinkimas 13,00

Pavaduotoja,

Mokinių komitetas

28 PUPP gimtoji kalba (lietuvių) (raštu) I dalis 9,00 Pavaduotoja
29 PUPP gimtoji kalba (lietuvių) (raštu) II dalis 9,00 Pavaduotoja
28 Mokytojų tarybos posėdis „1-4 kl. mokinių mokymosi pasiekimai“ 14,00 Direktorius
I sav. „Pasaulinė diena be tabako“ Klasių valandėlių metu Sveikatos priežiūros specialistė D. Kriščiūnienė, klasių vadovės
IV sav. Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės posėdis „II pusmečio ir metinių mokymosi rezultatų analizė“ Po pamokų Pradinių klasių mokytojos
25-31 Pažintinė savaitė 1-4 klasių mokiniams (pagal atskirą planą) Pradinių klasių mokytojos
V sav. Paskutinio skambučio šventė 12,00 Klasių vadovai
I-V sav. Aktyvus judėjimas gamtoje: sportinės varžybos, estafetės Pradinių klasių mokytojos
V sav. Ekskursija 1 klasės mokiniams į Vilnių I. Bialoglovienė ir mokinių tėvai
Mėn. eigoje Paroda mokyklos bibliotekoje, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai A. Milkaitienė
VAIKŲ LOPŠELIS – DARŽELIS

03

10

30

Mėn. eigoje

Popietė „Mamyte, tu pati brangiausia“

Dalyvavimas  projekte  ,,Kamuolio  diena  2018 “

Priešmokyklinės  grupės  vaikučių  išleistuvės  į mokyklą

Piešinių  paroda: ,,Lik  sveikas, darželi“

 

Auklėt. R. Šniokaitienė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugd. pedagogės

Priešmokyklinio ugd. pedagogė

Priešmokyklinio ugd. pedagogė

22

II sav.

METODINĖS GRUPĖS VEIKLA

Ikimokyklinukų   ir  PU  ugdytinių  pasiekimų  ir  gebėjimų antrojo  vertinimo  aptarimas

PU grupės ugdytinių  brandumo  mokyklai  nustatymas

Pavaduotoja  ugdymui, priešmokyklinio ugd. pedagogė

PU  pedagogė

Mėn.  eigoje

UGDOMOJO DARBO PRIEŽIŪRA

Ugdytinių  pasiekimų  antrasis  vertinimas

 

Pavaduotoja ugdymui

Dabar naršo

Dabar svetainėje 25 svečiai (-ių) ir narių nėra

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

ŠMM

Perspėjimo sistema