2019 Lapkričio 14 d. 23:36:21

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

JURBARKO RAJONO SMALININKŲ LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA

2019 m. LAPKRIČIO MĖNESIO RENGINIAI

DATA

RENGINIO PAVADINIMAS

 

LAIKAS ATSAKINGI
04 d.

Gerosios patirties sklaida. "Įsivertinimo metodikos, kurias taikau savo pamokose"

S. Kneipo sveikatingumo elementų praktinis taikymas ( pagal tarptautinės konferencijos medžiagą)

14.30 val.

15.30 val.

Mokytojų metodinė  taryba

Ž, Gribauskienė

1-2 sav. Informacinis stendas "Rūkymas, jo daroma žala" E. Sprainaitienė
04-18 d. Mokinių piešinių  paroda "Rudens spalvos" Jurbarko švietimo centras Pradinių klasių mokytojos
05 d. Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės posėdis "Pirmokų adaptacija" 14 val.

E. Sprainaitienė

A. Petravičienė

05 d. ,,Teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymas pradinėse klasėse“. 15 val. R. Armonaitienė
07 d. Mokyklos tarybos posėdis 18 val. Direktorius
07d. Dalyvavimas projekte "Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo tinklo sukūrimas" edukaciniame renginyje 13 val. Pradinių klasių mokytojos
iki 08d. Dalyvavimas konkurse "Matematikos ekspertas" (tęsinys) Pradinių klasių mokytojos
08 d. Filmo vakaras 17 val. Mokinių komitetas
11 d. Mokinių komiteto posėdis. Susitikimas su klasių seniūnais "Klasės aktyvo vaidmuo klasės gyvenime" 7 pam. Mokinių komitetas
15 d. Tolerancijos dienos paminėjimas R. Domeikienė
2-3 sav. Pasirinktos srities įsivertinimas (klausimynų, anketų ir kt. priemonių vykdymas) VKĮ (veiklos kokybės įsivertinimo) darbo grupė
iki 18 d. Dalyvavimas "Sveikatiados" projekto iššūkyje "400g. daržovių ir vaisių kasdien"

I. Bialoglovienė

V. Povilauskienė

Klasių vadovai

22 d. Nemigo naktis mokykloje 18 val.

Mokinių komitetas

Klasių vadovai

4 sav.

Signalinių pusmečių rezultatų analizė.

Klasių vadovai

Pavaduotoja ugdymui

29 d. Kariuomenės dienos šventė Mokyklos bendruomenė
mėn. eigoje Dalyvavimas konkurse "Olimpis"

Pradinių klasių mokytojos,

dalykų mokytojai

mėn. eigoje E-Twinning projektas "Skaitymas su J. Ch. Andersenu" V. Radvilaitė
mėn. eigoje Dalyvavimas edukaciniame renginyje "Dianos saldainiai" ( iš Kultūros paso), 5-10 kl. mokiniams. Klasių vadovai
IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS
12 d. Šventinis rytmetys „Ilgas duonelės kelias“ 9.00 val. PUG vyr. mokytoja Žaneta Gribauskienė
19 d. Etnografijos vakaras „Iš kartos į kartą“. 16,00 val. IUG vyr. mokytojos Rūta Šniokaitienė ir Milda Gydaitienė
mėn. eigoje

S. Kneipo sveikatingumo elementų taikymas.

Vaikščiojimas Kneipo taku, vandens procedūros, arbatos gėrimas, subalansuota mityba, judėjimas, geros emocijos.

IUG ir PUG mokytojos
mėn. eigoje Minint žolininkės Eugenijos Šimkūnaitės metus. Piešinių paroda „Arbatėlę gerti sveika“ IUG vyr. mokytojos Rūta Šniokaitienė ir Milda Gydaitienė
mėn. eigoje Dalyvavimas projekte "Sveikatiada". Iššūkis „400 gr. vaisių ir daržovių kasdien“. IUG ir PUG mokytojos
mėn. eigoje Darbelių paroda „Rudenėlio spalvas“ IUG vyr. mokytoja Ginta Rimašauskienė
mėn. eigoje Respublikinis prevencinis projektas „Žaidimai moko“. PUG vyr. mokytoja Žaneta Gribauskienė
METODINĖS GRUPĖS VEIKLA
11-18 d. Ikimokyklinuku ir PU ugdytiniu pasiekimu ir gebejimu vertinimas ir adaptacijos aptarimas. 13.00 val. IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui.
UGDOMOJO DARBO PRIEŽIURA
mėn. eigoje Pokalbiai su tėveliais. Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui.

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Sveikatiada

ŠMM

Perspėjimo sistema