2017 Lapkričio 22 d. 09:04:31

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

JURBARKO RAJONO SMALININKŲ LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

2017 m. BALANDŽIO MĖNESIO RENGINIAI

DATA

RENGINIO PAVADINIMAS

 

LAIKAS ATSAKINGI
01-02

Skautų sueiga „Auksinis saliutas“

J. Štrimienė
03-06 Atvirų durų dienos mokykloje

V. Reinolcaitė,

J. Štrimienė

A. Danisevičiūtė

05 Dalyvavimas Smalininkų TVM atvirų durų dienos renginyje 10,00 Soc. pedagogė
05 Mokyklos darbuotojų susitikimas su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atstovais dėl mokyklų tinklo formavimo 14,00 Direktorius
06

Apvalaus stalo diskusija su tėvais ir mokytojais, užbaigiant atvirų durų dienas mokykloje

14,30 J. Štrimienė
06 Mokyklos tarybos posėdis 14.00

J. Štrimienė

Direktorius

I sav. Mokinių anketavimas apie savęs žalojimo žaidimus, plintančius virtualioje erdvėje R. Domeikienė
10

Metodinės tarybos posėdis

10,00 A. Danisevičiūtė
10 Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas 11,00 V. Reinolcaitė
11 5- 10 klasių dalykų mokytojų metodinės grupės užsiėmimas „Gerosios patirties sklaida“ 9,30

J. Štrimienė,

A. Danisevičiūtė

11 Jurbarko rajono savivaldybės Švietimo tarybos posėdis mokykloje 15,00 A. Danisevičiūtė
12

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės susitikimas su Viešvilės pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojais

11,00 E. Sprainaitienė
19-29

2,4,6,8 klasių mokinių dalyvavimas Standartizuotuose testuose (pagal atskirą grafiką)

 

  A. Danisevičiūtė
19 Šimtmečio ąžuolų sodinimas kalvelių girininkijoje kartu su Viešvilės pagrindine mokykla, Urėdija, kultūros centru 12,00 V. Reinolcaitė
24-27

Mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimas

 

  Direktorius
IV sav. Sveikatiados projektas: „Šokti smagu“ Pertraukų metu

I. Janauskaitė

IV sav. Dalyvavimas akcijoje „Darom“

V. Reinolcaitė

Mėnesio eigoje

Karpinių būrelio mokinių paroda Jurbarko švietimo centre „Velykų belaukiant“

L. Matukaitienė
Mėnesio eigoje Paroda, skirta A. Vienuolio 125 gimimo metinėms A. Milkaitienė

DARŽELIO VEIKLA

 

03

18

20

Rytmetis: Balandžio  2-oji  vaikiškos  knygos diena

Margučių  šventė: ,,Kiškiai  dažo  kiaušinius“

Dalyvavimas ikimokyklinio  amžiaus  vaikų  sporto renginyje ,,Mažųjų  žaidynės“  2017.

PU pedagogė

Auklėtoja  M.Gydaitienė

PU pedagogė

Mėn. eigoje Ikimokyklinukų  ir  PU  ugdytinių  pasiekimų ir gebėjimų  vertinimas Pavad. ikimokykl. ugdymui, auklėtojos, PU  pedagogė
Mėn. eigoje Darbas  su  tėvais – ugdymo  kokybės  gerinimo garantas

Pavaduotoja  ikimokykl.

 ugdymui

Dabar naršo

Dabar svetainėje 62 svečiai (-ių) ir narių nėra

ES Struktūrinė parama

ŠMM

Perspėjimo sistema