2018 Balandžio 23 d. 08:28:31

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

JURBARKO RAJONO SMALININKŲ LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA

 2018 M. BALANDŽIO MĖNESIO RENGINIAI

DATA

RENGINIO PAVADINIMAS

LAIKAS

ATSAKINGI

 

04.03

Knygų paroda.  Tarptautinė vaikiškos knygos diena

Bibliotekininkė

A. Milkaitienė

04.09

Paskaita pedagogų bendruomenei „Darbo metodai su vaikais, turinčiais emocinių ir elgesio sutrikimų“. Lektorius

11 val.

Direktorius

04.09-13

Atvirų durų savaitė

Direktorius

Mėn. eigoje.

Atvirų pamokų, metodinių renginių organizavimas, siekiant išsiaiškinti, kaip tobulinamas vertinimas pamokose.

Metodinė taryba

04.11

Dalyvavimas Karjeros dienoje STVM „Pasimatuok profesijas“

Klasių vadovai

Rasa Domeikienė, atsakinga už mokinių karjerai ugdymą.

04.11

Dalyvavimas 8-9 klasių mokinių užsienio kalbos (anglų) meninio vertimo konkurse

M. Liuokaitienė

04.12

Dalyvavimas 5-8 kl. mokinių  matematikos olimpiadoje

M. Matukaitis

04.12

Knygų paroda. Tarptautinė aviacijos ir kosmonautikos diena

Bibliotekininkė

A. Milkaitienė

04.17

Apskrito stalo diskusija „Pamoka – mokinio tobulėjimo pagrindas“

17 val.

Metodinė taryba

04.20

Dalyvavimas akcijoje „Darom“

Direktorius

III sav.

Stendas “Mąstau, rūšiuoju, gyvuoju”

Sveikatos priežiūros specialistas, ekologų būrelis

III sav.

Atvira muzikos pamoka I klasėje „Pamoka kitaip“

I.Petkevičienė

III sav.

Diskusija ,,Užburiantis knygų pasaulis“.

L. Matukaitienė

Mėn. eigoje

Dalyvavimas nacionaliniame (standartizuoti testai 2,4,6,8 kl.) mokinių pasiekimų patikrinime.

Direktorius

Mėn. eigoje

 Apsirūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis planavimas

 

Pavaduotojos ugdymui,

bibliotekininkė, mokytojai

III sav.

Mokyklinis dainų konkursas ,,Mokyklos balsas“

I. Petkevičienė

04.23

Dalyvavimas tarptautiniame penkiolikmečių mokinių gebėjimų tyrime „PISA“

Direktorius

04.23

Dalyvavimas informacinių technologijų olimpiadoje

M. Matukaitis

04.24-26

.

Užsienio kalbų lygio nustatymo testo

organizavimas:

04.24d. - vokiečių k.

04.25d. - rusų k.

04.26d.- anglų k.

Užsienio kalbų mokytojos M.Balaševičienė , I.Pukėnienė,

M.Liuokaitienė

04.26

Dalyvavimas respublikinėje konferencijoje- festivalyje „Saulės vaikai“

V. Radvilaitė

04. 30

MOKYTOJŲ SUSIRINKIMAS:

1.      Balandžio mėnesio veiklos ataskaita.

2.      „Atvirų durų savaitės“ ir „Apskrito stalo“ diskusijos  rezultatų apibendrinimas.

3.      Gegužės mėn. veiklos planavimas.

4.      Informacijos tėvams apie mokinių pasiekimus ir pažangą  pateikimo tamo dienyne aptarimas.

Direktorius

VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

04.03

Margučių šventė: ,,Kiškiai dažo kiaušinius“

 Pavad.  ikimok.  ugdymui,

 ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo pedagogės

04.03-10

Vaikų   kūrybinių  darbelių  velykine  tema  paroda

04.26

Dalyvavimas ikimokyklinio  amžiaus  vaikų  sporto renginyje ,,Mažųjų  žaidynės“ 2018

PU  pedagogė

Mėn. eigoje

Daržas ant palangės ,,Pelėdžiukų“ ir ,,Ežiukų“ grupėse

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės

Mėn. eigoje

III sav.

METODINĖS  GRUPĖS  VEIKLA

Ikimokyklinukų  ir  PU  ugdytinių   pasiekimų   ir pažangos vertinimas.

Atmintinės pristatymas „Kaip vystosi vaiko kalba“.

 

 Ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo pedagogės

Logopedė                                                                                 Reda Armonaitienė 

Mėn. eigoje

UGDOMOSIOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 Ugdymo   individualizavimas  ir  dife-

rencijavimas  grupėse

Pavaduotoja ikimok.  ugdymui

Dabar naršo

Dabar svetainėje 45 svečiai (-ių) ir narių nėra

ES Struktūrinė parama

ŠMM

Perspėjimo sistema