2019 Rugsėjo 15 d. 10:46:52

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

JURBARKO RAJONO SMALININKŲ LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA

2019 m. VASARIO MĖNESIO RENGINIAI

DATA RENGINIO PAVADINIMAS LAIKAS ATSAKINGI
I sav. Mokymosi rezultatų, lankomumo ir neformaliojo ugdymo aptarimas

Po pamokų

Pradinių klasių, klasių vadovų metodinės grupės
I sav. Stalo teniso turnyras Po pamokų J. Štrimienė
7 Įstaigos vadovo, įstaigos veiklos ataskaitos pristatymas 14.30 val. Direktorius
II sav. Fizikos olimpiada Fizikos pamokų metu Ž. Klimaitienė
II sav. Skautų sueiga Po pamokų J. Štrimienė
II ir III sav. Muilo skulptūrų paroda Viešvilės pagrindinėje ir mūsų mokykloje J. Budzinauskas
11 Dalyvavimas Sveikatiados renginiuose: Košės diena Po pamokų V. Reinolcaitė
Iki 15 Dalyvavimas konkurse "Sveikatiados mitybos taisyklės" Po pamokų V. Reinolcaitė

16

Dalyvavimas Vasario 16 – osios paminėjimo renginyje (kartu su kultūros centru, bendruomene) TVM salėje

Klasių vadovės

18 Mokytojų tarybos posėdis "Mokinių saugumo užtikrinimas įgyvendinant prevencines programas, I-ojo pusmečio rezultatų aptarimas" 10 val. Direktorius
20 Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas "Įdomios, informatyvios, kūrybiškos valandėlės maketas" 10 val. V. Reinolcaitė
21 Mokytojų susirinkimas "Strateginio plano rengimas" 10 val. Direktorius
27 10 klasės mokinių dalyvavimas užsienio kalbos lygio nustatyme 8 val. Pavaduotoja ugdymui A. Danisevičiūtė, M. Liuokaitienė
27 Visuotinis tėvų susirinkimas "I-ojo pusmečio mokymosi rezultatai: sėkmės ir rūpesčiai" 17 val. Direktorius
IV sav. Pasakų popietė Po pamokų Mokyt. L. Matukaitienė ir pradinių klasių mokytojos
Mėn. eigoje

Paroda, skirta Vasario 16 – osios paminėjimui, mokyklos bibliotekoje

A. Milkaitienė
Mėn. eigoje

Įvairių dalykų pamokų stebėjimas

Pavaduotoja
Mėn. eigoje Dalyvavimas rajoniniuose renginiuose pagal pateiktus planus Dalykų mokytojai, neformaliojo ugdymo vadovai

 

VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

Mėn. eigoje Sveikatiados renginiai: Košės diena IUG ir PUG mokytojos
Mėn. eigoje Dalyvavimas tarptautiniame judrios veiklos fotografijų projekte "Šaltis mums tai nebaisus - judam, krutam visada - sveikata mūsų gera IUG ir PUG mokytojos
15

Šventinis   rytmetis Vasario 16-ajai   Lietuvos nepriklausomybės   dienai paminėti

IUG ir PUG mokytojos
21 Dalyvavimas respublikiniame projektas projekte, skirtame Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti "Raidelė prie raidelės, susideda žodelis" PUG mokytoja Žaneta Gribauskienė
14

Šventinis   rytmetis Vasario 16-ajai   Lietuvos nepriklausomybės   dienai paminėti

Auklėtoja M. Gydaitienė

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Sveikatiada

ŠMM

Perspėjimo sistema