2020 Rugpjūčio 6 d. 04:55:57

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Mokinių poreikiams tenkinti, skirtų valandų tvarkaraštis (konsultacijos)

2019 - 2020 m. m. II pusm.

Pirmadienis

5 p.-3 kl. mokyt. I. Bialoglovienė

6p.- 4 kl.- mokyt. E. Sprainaitienė

7p. - lietuvių kalba - mokyt. E. Gylienė

7p. - fizika - mokyt. Ž. Klimaitienė

7p. - biologija - mokyt. J. Štrimienė

7p. - matematika - mokyt. M. Matukaitis

Antradienis

6p. - 2 kl. - mokyt. V. Radvilaitė

7p. - anglų k. - mokyt. M. Liuokaitienė

7p. - lietuvių kalba - mokyt. R. Čiuplienė

7p. - matematika - mokyt. M. Matukaitis

7 p. - chemija - mokyt. J. Štrimienė

Trečiadienis

5p. -1 kl. - mokyt. A. Petravičienė

8p. - rusų kalba - mokyt. I. Pukėnienė

8 p. - vokiečių k. - mokyt. M. Balaševičienė

Ketvirtadienis

7p. - istorija - mokyt. V. Pinaitis

6p. - anglų kalba (prad. kl.) - mokyt. M. Liuokaitienė

7p. - anglų kalba - mokyt. M. Liuokaitienė

7p. - gamta/geografija - mokyt. V. Reinolcaitė

7p. - lietuvių kalba - mokyt. E. Gylienė

Penktadienis

7p. - istorija - mokyt. V. Pinaitis

7p. - gamta/geografija - mokyt. V. Reinolcaitė

Pastabos

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Sveikatiada

Nerūkysiu

ŠMM

Perspėjimo sistema