2021 Gruodžio 4 d. 04:26:18

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Mokyklos veiklos kokybės platusis įsivertinimas

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė:

 Asta Danisevičiūtė, pavaduotoja ugdymo reikalams – koordinatorė;

Vida Reinolcaitė, metodininkė – pirmininkė;

Marijus Matukaitis, inžinierius - programuotojas – narys;

Eglė Sprainaitienė, vyr. mokytoja – narė;

Milda Liuokaitienė, vyr. mokytoja – narė;

Edita Gylienė, metodininkė – narė. 

 

Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinės mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės planas – grafikas  2017 m.

2017 metų mokyklos veiklos kokybės plačiojo  įsivertinimo rezultatai

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai