2023 Rugsėjo 23 d. 08:43:21

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė:

Vida Reinolcaitė -mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pirmininkė

M. Matukaitis - narys

M. Liuokaitienė - narė

E. Gylienė- narė

E. Sprainaitienė - narė


Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės planas – grafikas 2023 m.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės planas – grafikas 2022 m.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės ataskaita už 2021 m.

Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinės mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai