2021 Gegužės 18 d. 14:56:22

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Šventinis Velykų rytmetys darželyje

Velykos - gamtos atbudimo, pavasario džiaugsmo ir linksmybių šventė. Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės vaikučiai su nekantrumu laukė šios pavasario šventės. Mažieji smalininkiečiai jai ruošėsi - laukdami atliko įvairias kūrybines užduotis: piešė, klijavo, aplikavo, lipdė, karpė velykinius kiškučius, viščiukus, margučius, puošė Velykų medį. Su mokytojų pagalba mokėsi eilėraščius, daineles, muzikinius žaidimus. Esant karantinui, vaikų šventė buvo organizuojama kiekvienoje grupėje atskirai. Todėl darželį aplankė ne viena Velykė, o trys. Atvykusios Velykės supažindino vaikus su lietuvių liaudies papročiais, pasakojo, kas margučius išmargino, ką kiekviena margučio spalva reiškia, kam tuos margučius reikia ridenti ir kodėl būtinai ant žolės. Kodėl būtinai Velykų dieną reikia pasisupti supynėse. O jeigu jų neturite, tuomet paprašius tėvelių, pasisupti su rankšluosčiu. Velykės kartu šoko, dainavo, pasakojo apie šv.Velykų prasmę, dovanojo dovanas ir net dalyvavo margučių ridenimo varžybose!

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Rūta Šniokaitienė

Nuotraukos

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Sveikatiada

Saugios erdvės ženklas

Saugios erdvės ženklas

Nerūkysiu

ŠMM

Perspėjimo sistema