2020 Sausio 25 d. 23:49:59

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Metinė pažangumo ir kokybės analizė

2016 – 2019 m. m.

Metai Pažangumas Kokybė
2016-2017 m. m. 96% 37%
2017-2018 m. m 90% 33%
2018-2019 m.m. 86% 31%

 

Metinė lankomumo analizė

2016 – 2019 m. m.

Metai Praleista pamokų Nepateisinta pamokų
2016-2017

5 – 10kl.       - 7065

pradinės kl.  - 1143

5 – 10kl.       - 1803

pradinės kl. - 121

2017-2018

5 – 10kl.       - 9896

pradinės  kl.- 2493

5 – 10kl.       - 4165

pradinės kl. - 151

2018-2019

5 – 10kl.         -7592

pradinės kl. - 2875

5 – 10kl.        -3533

pradinės kl. - 194

                                          

Mokinių mokymosi metiniai rezultatai 2016 – 2019 m. m.

Metai

Mokinių skaičius

klasėse

Labai gerai besimokantys Gerai besimokantys Nepatenkinamai besimokantys

2016-2017

5 – 10 kl.

pradinės kl.

98

69

29

4

4

17

11

4

-

2017-2018

5 – 10kl.

pradinės kl.

103

66

37

3

12

11

8

10

-

2018-2019

5 – 10kl.

pradinės kl.

98

55

43

-

11

7

12

13(5   kartoja kursą)

1(kartoja kursą)

Pradinių klasių geriausių mokinių vienuoliktukas

2018-2019 m. m.

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Klasė
1. Rapolas Povilauskas 3
2. Gabija Pranaitytė 3
3. Janikauskaitė Emilija 2
4. Kavaliauskaitė Miglė 2
5. Liuokaitis Adomas 2
6. Lužeckas Arijus 2
7. Martinkevičiūtė Miglė 2
8. Orlovas Dominykas 2
9. Samulevičius Paulius 2
10. Gailiūtė Elena 1
11. Gailiūtė Milena 1

5 - 10 klasių geriausių mokinių septynetukas

2018-2019 m. m.

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Klasė
1. Baltrušaitytė Evelina 7
2. Ivanaitytė Kamilė 7
3. Barcytė Viktorija 7
4. Stanaitytė Arūnė 10
5. Mačiulaitytė Aušrinė 10
5. Karvelis Gytis 8
4. Šniokaitis Arnas 8
6. Meda Kvietkutė 8
7. Viltė Kazlauskaitė 8

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Sveikatiada

ŠMM

Perspėjimo sistema