2019 Rugsėjo 15 d. 11:14:32

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Metinė pažangumo ir kokybės analizė

2015 – 2018 m. m.

Metai Pažangumas Kokybė
2015-2016 m. m. 90 % 29%
2016-2017 m. m. 94% 30%
2017-2018 m. m. 85% 21%

                                                                      

Metinė lankomumo analizė

2015 – 2018 m. m.

Metai Praleista pamokų Nepateisinta pamokų
2015 - 2016

5555

Pradinės 1947

1308

Pradinės 93

2016-2017

7065

Pradinės  1143

1803

Pradinės 121

2017-2018

9896

Pradinės  2493

4165

Pradinės 151

                                          

Mokinių mokymosi rezultatai 2015 – 2018 m.

Metai

Mokinių skaičius

5 – 10 klasėse

Labai gerai besimokantys Gerai besimokantys Nepatenkinamai besimokantys

2015-2016

Pradinės kl.

63

34

1

5

17

11

3(5)

-

2016-2017

Pradinės kl.

69

29

4

4

17

11

4

-

2017-2018

Pradinės kl.

66

37

3

12

11

8

10

-

Pradinių klasių geriausių mokinių dvyliktukas

2017-2018 m. m.

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Klasė
1. Emilija Rimkutė 3
2. Goda Kvietkutė 3
3. Rapolas Povilauskas 2
4. Gabija Pranaitytė 2
5. Bacaitytė Vakarė 1
6. Janikauskaitė Emilija 1
7. Kavaliauskaitė Miglė 1
8. Liuokaitis Adomas 1
9. Lužeckas Arijus 1
10. Martinkevičiūtė Miglė 1
11. Orlovas Dominykas 1
12. Samulevičius Paulius 1

5 - 10 klasių geriausių mokinių dešimtukas (pagal vidurkius)

2017-2018 m. m.

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Klasė Įvertinimų vidurkis
1. Baltrušaitytė Evelina 6 9,83
2. Ivanaitytė Kamilė 6 9,83
2. Barcytė Viktorija 6 9,83
3. Karvelis Gytis 7 9,62
4. Šniokaitis Arnas 7 9,62
4. Šakaitytė Eivena 8 9,57
6. Stanaitytė Arūnė 9 9,25
7. Karvelis Arnas 8 9,21
8. Šleinius Matas 5 9,10
9. Liuokaitis Povilas 6 9,08
10. Matkevičius Armandas 10 9,07

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Sveikatiada

ŠMM

Perspėjimo sistema