2021 Gruodžio 4 d. 03:33:21

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

bendr

Smalininkų bendruomenės centras įgyvendino projektą

„Smalininkų bendruomenės telkimas ir verslumo skatinimas“

 

Lietuvos ūkio raida rodo, kad verslas šalyje vykdomas netolygiai - jis dažniausiai plėtojamas miestuose, o kaimo žmonių verslumo poreikiai skatinami nepakankamai. Tai kelia nepageidaujamas socialines pasekmes. Norint užtikrinti tolygią kaimo socialinę ir ekonominę plėtrą būtina didinti kaimo žmonių verslumą. Smalininkuose yra apie 20 įmonių, įstaigų ir organizacijų, kuriose dirba Smalininkų seniūnijos gyventojai, tačiau reikia pripažinti, kad daug jaunų žmonių neranda savo vietos bei negali įsidarbinti Smalininkuose, todėl išvyksta darbo ieškoti kitur. 2010 metų pavasario duomenimis iš Smalininkų seniūnijos Jurbarko darbo biržoje registruoti 180 įvairaus amžiaus bedarbiai.

Smalininkų bendruomenės centras pateikė projekto paraišką „Smalininkų bendruomenės telkimas ir verslumo skatinimas“ pagal VVG “Nemunas“ teritorijos vietos plėtros 2009–2015 m. strategijos I prioritetą - Kaimo gyventojų verslumo ugdymas ir gavo finansavimą. Bendra projekto vertė - 83260,00 Lt. Projekto metu nupirkta aplinkos priežiūros technika, kuri padės Smalininkų seniūnijos gyventojams aplinkos tvarkymo darbuose. Smalininkų bendruomenės centro pirmininkė Vanda Stonienė džiaugėsi ir dėkojo seniūnijos organizacijoms bei gyventojams kurie savanorišku darbu prisidėjusiems prie aplinkos tvarkymo. Buvo kertami krūmai parkuose, grėbiami lapai, raunamos gyvatvorės, sutvarkytas pylimas, kapinės, O svarbiausi, kad bendrai veiklai susibūrė jauni ir pagyvenę, dirbantys ir bedarbiai susitelkė visi neabejingi aplinkos grožiui ir įrodė, kad kartu mes galime padaryti daug gražių darbų. Savanoriškų darbų buvo atlikta už 11000,00 Lt.

Tai pirmasis bendruomenės centro projektas iš naujos strategijos, bet tikimės dar daug naujų gražių idėjų ir sėkmingų projektų.

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai