2020 Gruodžio 1 d. 20:22:32

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Modulio " Ugdymas kitaip : aš noriu, aš siekiu, aš galiu" netradicinės pamokos

                      Spalio 21 d. pradinių klasių mokiniai kartu su mokytojomis dalyvavo edukacinėje pamokoje „Smalininkų istorija miestelyje“. Pamoką vedė Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro direktorius Arvydas Griškus, pamokoje tapęs mokytoju Ansu. Jis su vaikais aplankė svarbias miestelio istorines vietas: Smalininkų geležinkelio stotį, muitinės ir pasienio pastatus, uostą, paštą, buvusios evangelikų liuteronų bažnyčios vietą. Kad geriau sektųsi piešti, mokiniai pasėdėjo ant Lidijos Meškaitytės kėdutės, pasimankštino parkelyje. Kartu su istoriniu mokytoju vaikai palygino senas nuotraukas su išlikusiais pastatais, sužinojo, kam mokytojui reikalinga lazda ir kodėl jis portfelyje nešiojasi diržą.

                      5, 6, 7 klasių mokiniai spalio 22 d. dalyvavo pamokoje „Smalininkų uosto ir laivybos istorija“. Pamoką vedė istorinis garlaivio kapitonas. Jie susipažino su Smalininkų uosto, vandens matavimo stoties, vandens muitinės, laivybos Nemunu istorija, sužinojo, kur yra Kapitono namas ir kas jame gyveno.

                  Ar žinai kuo skiriasi karys, kariškis ir kareivis? 8-9 klasių mokiniai spalio 23 d.turėjo galimybę dalyvauti netradicinėje pamokoje - susitikime su Lietuvos kariuomenės karinių oro

pajėgų aviacijos bazės karininkais ir išgirsti apie karių gyvenimą, karinį pasirengimą, karjeros galimybes. Pamoka buvo pradėta nuo mokinius įtraukiančios paskaitos apie piliečio teises ir pareigas, Lietuvos kariuomenės viziją, pagrindinius kariuomenės uždavinius taikos metu. Mokiniai buvo supažindinti su Krašto apsaugos sistema, tarnybos būdais ir pagrindiniais reikalavimais, Lietuvos kariuomenės veikla, nebyliojo valdymo signalais.

                      Svečiai ne kartą priminė, kad ne tik fizinės jėgos, ištvermės reikia norint būti kariu, bet ir puikiai mokytis, gebėti dirbti komandoje.

                      Bene daugiausiai įspūdžių ir emocijų sukėlė vaikinų ir merginų dalyvavimas rikiuotės pratybose. Dalyviai pajuto, kas yra disciplina, tvarka, komanda. Rikiuotės pratybos sudomino ir mažuosius darželinukus, kurie smalsiai vyresniuosius stebėjo per mokyklos langus.

                      Netradicinės pamokos - tai mokinių patriotinio, pilietinio ir tautinio ugdymo dalis.

Pavaduotoja ugdymui Vida Reinolcaitė

Nuotraukos

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Sveikatiada

Nerūkysiu

ŠMM

Perspėjimo sistema