2019 Rugpjūčio 22 d. 11:07:50

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Mokinių poreikiams tenkinti, skirtų valandų tvarkaraštis (konsultacijos)

2018 - 2019 m. m. II pusm.

Pirmadienis

7p. - lietuvių kalba - mokyt. E. Gylienė

7p. - fizika - mokyt. Ž. Klimaitienė

7p. - chemija - mokyt. J. Štrimienė

7p. - anglų kalba - mokyt. M. Liuokaitienė

Antradienis

7p. - lietuvių kalba - mokyt. E. Gylienė

7p. - matematika- mokyt. M. Matukaitis

Trečiadienis

6p. - anglų kalba (pradinės kl.) - mokyt. M. Liuokaitienė

7p. - rusų kalba - mokyt. I. Pukėnienė

7 p. - vokiečių kalba - mokyt. M. Balaševičienė

7p. - gamta/geografija - mokyt. V. Reinolcaitė

7p. - matematika - mokyt. M. Matukaitis

7p. - istorija - mokyt. V. Pinaitis

Ketvirtadienis

7p. - anglų kalba - mokyt. M. Liuokaitienė

7p. - gamta/geografija - mokyt. V. Reinolcaitė

7 p. - biologija - mokyt. J. Štrimienė

7p. - lietuvių kalba - mokyt. R. Čiuplienė

Penktadienis

7p. - istorija - mokyt. V. Pinaitis

Pastabos

 

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Sveikatiada

ŠMM

Perspėjimo sistema