2021 Rugsėjo 18 d. 05:16:44

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

 

Mokinių poreikiams tenkinti skirtų valandų tvarkaraštis (konsultacijos)

2020 - 2021 m. m. I pusm.

Pirmadienis

5p.- 1/2 kl.- E. Sprainaitienė

6p. - anglų k. (4 kl.) - M. Liuokaitienė

6p. - matematika - M. Matukaitis

6 p.- 4 kl. mokyt. I. Bialoglovienė

7p. - matematika - M. Matukaitis

7p. - biologija - J. Štrimienė

7p. - anglų k - M. Liuokaitienė

7p.. - fizika - Ž. Klimaitienė

7p. - geografija - V. Reinolcaitė

Antradienis

8p. - lietuvių kalba - E. Gylienė

8p. - matematika - M. Matukaitis

Trečiadienis

7p. - istorija - V. Pinaitis

7p. - geografija - V. Reinolcaitė

8 p. - vokiečių k. - M. Balaševičienė

8p. - rusų kalba - I. Pukėnienė

Ketvirtadienis

7p. - istorija - V. Pinaitis

8p. - istorija - V. Pinaitis

8 p. - chemija - J. Štrimienė

8p. - anglų kalba - M. Liuokaitienė

Penktadienis

5p. - 3 kl. - mokyt. V. Radvilaitė

Pastabos

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai