2022 Liepos 1 d. 05:53:44

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

NEFORMALIOJO UGDYMO TVARKARAŠTIS

2021 - 2022 m. m.  II  pusmetis

Pirmadienis

6p.- būrelis "Informatikos pasaulyje",

pradinės kl., vad. E. Sprainaitienė

7p.- Choreografijos būrelis, 1-4 kl.,

vad. I. Janauskaitė

8p. Choreografijos būrelis, 5-8kl.,

vad. I. Janauskaitė

8p.- Stalo teniso būrelis,

vad. J. Štrimienė

Antradienis

6p. - Choro būrelis, pradinės kl.,

vad. I. Jakienė

8p. - Kvadrato būrelis, 2-8 kl.,

vad. K. Vančys

8p.- Ansamblis, 5-10 kl.,

vad. I. Jakienė

Trečiadienis

6 p. - būrelis "Darbštuolėliai"  , pradinės kl.,

vad. V. Radvilaitė

7p.- Ansamblis, 5-10 kl.,

vad. I. Jakienė

Ketvirtadienis

7-8p.- Dailės būrelis, 1-10kl.,

 vad. J. Budzinauskas

6p. – „Karpiniai“ pradinės kl.,

vad. L.Matukaitienė

7p. - Krepšinio būrelis, 5-10 kl.,

vad. K. Vančys

Penktadienis

16.00  - 18.00 - Skautų organizacija "Nemunas",  2-9 kl.,  vad. J. Štrimienė

Pastabos

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai