2021 Rugsėjo 18 d. 04:03:59

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

NEFORMALIOJO UGDYMO TVARKARAŠTIS

2020 - 2021 m. m. I pusm.

Pirmadienis

6p.- būrelis "Informatikos pasaulyje",

pradinės kl., vad. E. Sprainaitienė

6p.- Choreografijos būrelis, 1-4 kl.,

vad. I. Janauskaitė

7p. Choreografijos būrelis, 5-7 kl.,

vad. I. Janauskaitė

Antradienis

6p.- būrelis "Gamtos bičiuliai", pradinės kl.,

vad. I. Bialoglovienė

8p. - Choro būrelis, pradinės kl.,

vad. I. Jakienė

9p.- Ansamblis, 5-10 kl.,

vad. I. Jakienė

Trečiadienis

7p. - Kvadrato būrelis, 2-6 kl.,

vad. K. Vančys

8p. - Krepšinio būrelis, 5-10 kl.,

vad. K. Vančys

7, 8 p.-Medžio drožyba - vad. V. Štulas

15.00 - 16.00 - Stalo teniso būrelis,

vad. J. Štrimienė

16.30- 17.30- Stalo teniso būrelis,

vad. J. Štrimienė

Ketvirtadienis

6 p. - "Darbštuolėlių" būrelis, pradinės kl.,

vad. V. Radvilaitė

7p.- Dailės būrelis, 1-8 kl.,

vad. J. Budzinauskas

Penktadienis

16.00 - 18.00 - Skautų organizacija "Nemunas", 2-9 kl., vad. J. Štrimienė

Pastabos

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai