2019 Lapkričio 22 d. 09:30:16

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

,,Nemuno“ draugovės sueiga ,,Skautas žino“

                      Tamsų ir lietingą spalio 11–osios penktadienio vakarą L.Meškaitytės pagrindinėje mokykloje buvo neįprastai šviesu, nes mokymosi procesas dar vis tęsėsi. Ne, tai ne po pamokų palikti mokiniai lopė žinių spragas, tai skautai susirinko į skautoramą, kurios metu siekė pažinti skautiškų įstatų prasmę, rišo mazgus, gilinosi į uniformos ženklų reikšmes ir mokėsi tvarkingo rikiavimosi bei raportavimo. Šiuos skautiškus užsiėmimus vedė mūsų mokyklos skautai: septintokas Matas Šleinius, aštuntokė Kamilė Ivanaitytė, bei gimnazitai devintokai Arminas Naujokas, Gytis Karvelis, abiturientas Einoras Mozūraitis. Su žiniomis taip jau yra – kai jomis daliniesi, tai niekuomet ir nepamirši. O dalintis taip, kad jos įaugtų į jaunesniųjų supratimą, yra reikalų... Tai puikiai juto vyresnieji, su šypsniu stebėdamiesi dvidešimt dviem būsimais skautukais – jų norais ir nenorais, jų sėkmėmis ir nesėkmėmis, jų dėmesingumu ir ...neklusnumu. Ir patiems kilo klausimas ,,Negi mes tokie buvome?“

                      Mokymas mokymusi, bet jei skautų sueigoje nebūtų maisto ir žaidimų, tai nežinia, kiek čia jų susirinktų... Pilnatvė turi būti. Dalintis atsineštu maistu svarbu taip pat, kaip ir mazgus rišti J

                      Skautai žino daug žaidimų, tačiau šį sykį buvo pasirinktos daugumai pažįstamos slėpynės. Tikrai, slėptis koridorių sutemose, kertėse, kuriose nors į akį durk, kaip tamsu, tyliai tupėti ir laukti, kol tave suras,  klausytis ieškančiųjų ir surastųjų šūksnių, patikėkite, smagu!

                      Sueigos siekis – pasiruošti jaunesniojo skauto ir skauto įžodžiams, kurie vyks Tauragės krašto skautų sueigoje Laukuvoje šio  mėnesio 25/26 dienomis, įgyvendintas. Žinios sudėliotos, dabar laukia pasiruošimas būsimo renginio vakaro laužo programai.

Ačiū visiems palaikantiems skautišką veiklą ir prisidedantiems savo turimu gėriu. O jūs, skautai, budėkite vadovaudamiesi skautiškuose įstatuose slypinčia jėga!

,,Nemuno“ draugovės skautų vadovė

Jolita Štrimienė

Nuotraukos

 

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Sveikatiada

ŠMM

Perspėjimo sistema