2023 Rugsėjo 28 d. 01:53:53

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

KOMISIJOS PASKIRTIS

 

 • Organizuoti  ir koordinuoti prevencinį darbą.
 • Teikti švietimo pagalbą, kurti saugią ir palankią vaiko ugdymui aplinką.
 • Pritaikyti Švietimo programas  mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
 • Atlikti mokinio SUP pirminį įvertinimą.
 • Atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 

 

FUNKCIJOS

 

 • Rūpintis, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu mokykloje.

 

 • Nagrinėti vaikų nenoro lankyti mokyklą, baimių eiti į mokyklą, nesėkmingo mokymosi priežastis.

 

 • Analizuoti elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimo atvejus.

 

 • Analizuoti minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą.

 

 

 • Analizuoti vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikia siūlymų pedagogams dėl šių santykių gerinimo.

 

 • Teikti siūlymų direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmėmis) mokiniams teikimo, mokinių vežimo į mokyklą, mokinių sveikatos priežiūros organizavimo.

 

 • Atlikti vaikų, turinčių SUP pirminį vertinimą.

 

 • Teikti rekomendacijų pedagogams, tėvams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų ugdymosi priemonių naudojimo.

 

 • Siūlyti tėvams vaiko SUP įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

 

 • Įvykus krizei mokykloje, t.y. netinkamam ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą mokyklos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę mokyklos bendruomenės dalį, organizuoti krizės valdymo priemones.

 

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai