2024 Liepos 15 d. 02:15:55

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

 

Priešmokyklinukai dalyvauja Tarptautiniuose eTwinning projektuose

Tarptautinis projektas:„Mano senelio žaidimai“ buvo vykdomas nuo 2019.11.04 d. iki 2020.05.31d. Projekte dalyvavo 7 partneriai. Neketiname pamiršti žaidimų besikeičiančiame pasaulyje. Šiame projekte patyrėme, kaip šie žaidimai prisidėjo prie vaikų vystymosi sričių. Tradiciniai mūsų senelių žaidimaisuteikė galimybę ugdyti vaikus daugelyje sričių, sujungti senąją ir naująją kartą. Paruošėme vadovėlį „Senelio žaidimai“, kuris padeda mūsų mokytojams.

Tarptautinis projektas:„Pamokos netradicinėse aplinkose“buvo vykdomas 2020.01.27-2020.06.30d. Projekte dalyvavo 14 partnerių. Tikslas: išmokyti vaikus, išėjusius iš mokyklos aplinkos, toliau mokytis. Mokymasis netradicinėse mokymosi įstaigose reikalingas ir naudingas visiems be išimties suaugusiems.Tokia mokymosi forma didina mokymosi motyvaciją, daro mokymąsi labiau patraukliu, nes suteikia galimybę ne tik sužinoti faktus, bet sužadina emocijas. Tinkamai suorganizuotas užsiėmimas kitose erdvėse turi reikšmės mokinių rezultatams, nes jie geriau supranta nagrinėtą medžiagą, būna labiau motyvuoti, praktiškai pamato ir neretai išbando tai, kas klasėje neįmanoma. Tinkamai pravedus pamoką kitoje mokymosi aplinkoje, mokiniai išsineša gerą įspūdį, platesnį žinojimą ir supratimą, o tėvus tai džiugina.

Tarptautinis projektas:„Mūsų klasės kambariai žali“. Vykdomas nuo 2019.11.11 d. iki dabar. Projekte dalyvauja 61 dalyvis iš Turkijos ir mes iš Lietuvos. Projekto tikslai: skirti didelę reikšmę augalams, naudojant įvairias veiklaspasakoti jiems apie augalų ir dirvožemio vertę mūsų pasauliui. Išmokyti vaikus auginti gėles, daržoves ir vaisius iš sėklos ir sodinuko. Supažindinti su įvairiais augalais.

eTwinning projektas: „Atradimų, pažinimo ir tyrinėjimo pasaulis (STEAM)“, vykdomas 2020.01.21 d. iki 2020.06.30 d. Projekte dalyvavo 18 partnerių iš Lietuvos. Projekto tikslas: pristatyti inovatyviausius veiklos metodusbei naujausias veiklos formas, atskleisti jų įvairovę ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiką.Diskutuoti ir dalintis teorine bei praktine darbo patirtimi, taikant naujausius metodus, būdus bei veiklos formas.Siekti, kad pedagogai gebėtų diegti pačius naujausius inovatyvius ugdymo metodus ir būdus ugdomosiose vaikų veiklose.Ieškoti vis naujesnių ugdymo(si) būdų, metodų, formų, idėjų vaikų gebėjimams lavinti.Mokytis vieniems iš kitų -vaikams, tėvams, pedagogams. Pasiremiant įvairiomis pedagoginėmis idėjomis siekti, kad vaikai taptų visapusiškomis asmenybėmis, gebantys džiaugtis, mokantys improvizuoti, pasitikintys savo jėgomis, atviri, sugebantys veikti ir priimti sprendimus esant įvairioms aplinkybėms.

Už projektų mūsų darželyje vykdymą atsakinga priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Žaneta Gribauskienė.

Tarptautiniai eTwinning projektai tapo neatsiejama mūsų įstaigos - darželio dalis. Tai leidžia tobulėti tiek vaikams, tiek mokytojams. Projektų metu įgauname daug naudingos patirties, įspūdžių. Susidraugaujame su vaikais, mokytojais iš kitų pasaulio šalių, prisimename jų vardus, norime kuo dažniau išvysti jų veidus. Projektų metu ugdomos vaikų kompetencijos. Geriausias vaiko ugdymas būna tuomet, kai jis vyksta nepastebimai, nuoširdžiai ir natūraliai.

Priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Žaneta Gribauskienė

 

Nuotraukos